zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

Udzielanie pierwszej pomocy

Publikacja: 18-10-2015 19:10

Wytyczne resuscytacji 2015 - bez rewolucji.

15 października Europejska Rada Resuscytacji na swojej stronie internetowej opublikowała oczekiwane w tym roku uaktualnienie wytycznych resuscytacji. Zgodnie z przewidywaniami obyło się bez rewolucji. Podsumowanie najważniejszych zmian jest dostępne również w języku polskim na stronie Polskiej Rady Resuscytacji (link poniżej), jednak specjalnie dla was my również się im przyjrzymy.

http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf

W najbardziej kluczowych kwestiach z zakresu BLS i ALS nowe wytyczne kładą po prostu „większy nacisk” lub „podkreślają znaczenie” wcześniejszych zaleceń. Podkreśla się więc znaczenie dyspozytora w rozpoznaniu zatrzymania krążenia, instruktażu RKO oraz zlokalizowaniu AED. Jeszcze większy nacisk kładzie się na wysoką jakość RKO, w szczególności uciskanie klatki piersiowej. ERC wciąż z rezerwą podchodzi do tzw. „Hands only CPR” i zaleca aby zwłaszcza osoby przeszkolone wykonywały również oddechy ratunkowe. Co ciekawe nie zaleca się również rutynowego stosowania urządzeń do mechanicznego uciskania klatki piersiowej, choć uznaje się, że w niektórych okolicznościach (czyt. gdy nie jest możliwe wysokiej jakości uciskanie manualne) mogę one stanowić wsparcie dla prowadzenia RKO.

Część poświęcona zatrzymaniu krążenia w sytuacjach szczególnych zawiera kilka nowości. Na uwagę zasługują tutaj dwa algorytmy postepowania. Pierwszy w przypadku hiperkaliemii, drugi w przypadku zatrzymania krążenia spowodowanego urazem. Dodatkowo rozdział poszerzono o część dotyczącą resuscytacji w specyficznych lokalizacjach. Zaleca się w niej m.in. aby obowiązkowo wyposażyć wszystkie samoloty komercyjne w Europie w AED oraz odpowiedni sprzęt do RKO. W ślad za tym powinno iść jednak również intensywne szkolenie personelu lotniczego.

Warto przypomnieć sobie również zasady analizy krzywej kapnograficznej, gdyż w nowych wytycznych podkreśla się szczególnie tę metodę monitorowania pacjenta. Pomaga ona ocenić prawidłowe położenie rurki intubacyjnej jak również jakość prowadzenia RKO (w tym prawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej). Taki rodzaj monitorowania może być również stosowany w urządzeniach nadgłośniowych.

W wytycznych pojawiły się nowe rozdziały, m.in. dotyczące pierwszej pomocy czy opieki poresuscytacyjnej. Ten pierwszy definiuje pojęcie pierwszej pomocy oraz podaje jak jej udzielić w różnych sytuacjach takich jak. hipoglikemia, astma, oparzenie, wybicie zęba itp. Opisuje też istotne zagadnienia nauczania pierwszej pomocy oraz kwestie takie jak podawanie leków przez udzielających pomocy świadków zdarzenia. Temat opieki poresuscytacyjnej był wcześniej włączony w rozdział zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, teraz stał się osobnym rozdziałem. Zawarto w nim między innymi nową temperaturę docelową (TTM) - 36 stopni.

Bez wątpienia warto zapoznać się z pełną lekturą. Na razie dostępna wyłącznie w języku angielskim ale dla wielu to przecież nie problem.

Chcesz więcej informacji? Śledź nasz profil facebook by wiedzieć więcej: https://www.facebook.com/ratuj.edu