zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

Publikacja: 21-06-2016 14:06

Strach, panika, agresja – słów kilka o tym jak rozmawiać z pacjentami

Nie ma co ukrywać – strach, lęk, złość, agresja i bezsilność są dość bolesną paletą uczuć i emocji w pracy osób pracujących w służbach ratunkowych w szczególności lekarzy, ratowników medycznych i strażaków. Ratownik musi opanować nie tylko swoje emocje ale i emocje poszkodowanego. Stres jaki towarzyszy osobą udzielającym pomocy jest ogromny, od ich decyzji zależy zdrowie i życie poszkodowanego.

 

Pamiętaj że strach przed bólem utrudnia kolejne etapy udzielania pomocy. Dlatego dobra komunikacja jest tak ważnym narzędziem w pracy służb medycznych, tym bardziej że Ratownik jest pierwszą osobą, z  jaką spotyka się osoba potrzebująca pomocy.   

 

Z opinii ratowników medycznych najczęstszymi emocjami z jakimi się spotykają to: agresja – 37%,  histeria/panika - 36%, strach - 18%, odmawia przyjęcia pomocy 9%. Od ratowników oczekuje się że będą minimalizować negatywne przeżycia psychiczne poszkodowanego poprzez nawiązanie z  nim kontaktu, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i kontroli. Oto kilka metod, które pomogą  ratownikom skutecznie udzielić pomocy a u dzieci i dorosłych zminimalizować strach:


Przedstaw się – powiedz kim jesteś, jak masz na imię, zapytaj o imię poszkodowanego, zadawaj pytania. Jeżeli to możliwie nie skupiaj się tylko na chorobie, zagaduj o to, jak minął dzień, o pracę, o szkołę. Zachowaj spokój – zarówno spokój, jak i nerwowość ratownika udziela się poszkodowanemu.

Jeśli to możliwe, pozwól, by osoba „towarzysząca” została włączona do udzielania pomocy – aby obok była osoba, którą poszkodowany zna. Jednocześnie zadbaj o jak najmniejszą liczbę obcych wokół poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, powinno się również zadbać o to, by nie był sam i zachowywać się tak, jakby był przytomny, np. rozmawiać tak, jakby wszystko słyszał i rozumiał.

Rozmawiaj z poszkodowanym – mów spokojnie, ale pewnie. Zadbaj o to, by twarz Twoja i poszkodowanego były na jednym poziomie. Jeśli poszkodowanym jest dziecko, możesz przykucnąć. To ułatwi nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Używaj takich słów, aby poszkodowany rozumiał, co do niego mówisz. Unikaj bardzo profesjonalnego słownictwa lub żargonu używanego w ratownictwie. To tylko wprowadzi niepokój. Wyjaśnij, że jesteś po to, żeby pomóc.

Mów, co będziesz robił, zaskoczenie wzmaga lęk, agresję, opór i zniszczy zaufanie. Utrzymuj kontakt fizyczny, połóż rękę na ramieniu lub głowie poszkodowanego, jeżeli to konieczne otul pacjenta kocem – to działa uspokajająco.

Bardzo ważne jest organizowanie wsparcia również poprzez korzystanie z obecności innych osób: rodziny, przyjaciół, sąsiadów, osób będących na miejscu zdarzenia. Umiejętność udzielania wsparcia ma ogromne znaczenie nie tylko dla ofiar, wpływa bowiem i na samego ratownika: daje większe poczucie skuteczności, kontroli oraz umożliwia lepsze radzenie sobie nawet w trudnych i wyjątkowych akcjach.

Powyższe wskazówki dotyczą bardzo ogólnych zasad pracy z poszkodowanymi. Każdy przypadek jest inny i wymaga od ratownika zaangażowania, wiedzy oraz umiejętności w udzielaniu wsparcia psychicznego w trakcie trwania akcji ratunkowej. Zatem wskazane jest ciągłe pogłębianie własnej wiedzy, głównie na temat reakcji stresowych w sytuacji narażenia na zdarzenia traumatyczne, ich charakteru oraz podejmowanych działań.

W celu zminimalizowania pojawienia się u ratownika syndromu wypalenia zawodowego czy wtórnego stresu pourazowego niezwykle ważne jest:

- ćwiczenie umiejętności nawiązywania empatycznego kontaktu z  poszkodowanym,
- prowadzenie dla ratowników warsztatów z  zakresu radzenia sobie ze
stresem,
- organizowanie spotkań zespołów w celu omówienia zdarzeń (superwizje).

Wszystko to niewątpliwie pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej
pracy, a tym samym jest ważne i pożyteczne dla nas wszystkich, bo wzmocnieni ratownicy to efektywni ratownicy

Zapraszamy na warsztat- komunikacja z poszkodowanym w zdarzeniach - ''Szok!! -jak mówić by słuchano".  Zapraszamy do zapoznania się z kursami i warsztatami dla Personelu medycznego na stronie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego: http://cpro.org.pl/

Mgr Ewelina Żak- trener umiejętności  społecznych, psychoterapeuta


Warsztaty dobrej komunikacji dla personelu medycznego i służb ratownictwa medycznego

Program szkolenia:

 Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy
oraz ćwiczenie pomocnych technik komunikacji Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:

konstruktywnej komunikacji, techniki skutecznego porozumiewania się, teorii Rosenberga
porozumiewania się bez przemocy, pojęcia - faktów , emocji, potrzeb.

Uczestnicy nabędą umiejętności:
formułowania komunikatów „ja”, nazywania i wyrażania emocji, nazywania i wyrażania potrzeb,
formułowania próśb, rozumienia potrzeb rozmówcy, odzwierciedlania uczuć.

Ramowy program:
1. Definicja, model oraz bariery w komunikacji interpersonalnej
2. Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
3. Komunikacja werbalna, wokalna i niewerbalna
4. Techniki skutecznej komunikacji
5. Aktywne słuchanie i okazywania empatii
6. Umiejętność zwięzłego wypowiadania się- cechy.
7. Zadawanie pytań i sztuka parafrazy.
8. Efektywna komunikacja w pracy zespołowej

Czas trwania 6 h , certyfikat + punkty edukacyjne
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie na: propsyche.biuro@gmail.com