zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

Publikacja: 25-11-2018 21:11

10 edycja wytycznych ATLS – nowe podejście do postępowania z pacjentem urazowym? – część I

Advanced Trauma Life Support od wielu lat propaguje zwięzłe, systematyczne i zorganizowane podejście do badania i postępowania z pacjentami urazowymi w celu poprawy ich rokowań. Na całym świecie, zgodnie z wytycznymi ATLS przeszkolono już ponad milion kursantów a zawarte w publikacjach informacje są fundamentem postępowania personelu udzielającego pomocy pacjentom z ciężkimi obrażeniami ciała. W styczniu tego roku opublikowano 10 edycję tych wytycznych. W tym i kolejnych artykułach prezentujemy państwu podsumowanie poszczególnych rozdziałów i zawartych w nich zmian.


ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE I OCENA WSTĘPNA

Schemat oceny ABCDE pozostał bez zmian. Nacisk nadal położony jest na jak najszybsze wykrycie i leczenie zagrożeń życia na etapie drożności i oddychania pomimo odwrotnych tendencji (CABC) występujących w medycynie pola walki czy medycynie katastrof. Nie znaleziono żadnych badań na poparcie wdrożenia takiego samego trendu w medycynie cywilnej.


ROZDZIAŁ II. DROGI ODDECHOWE I WENTYLACJA

Kluczowym elementem w prawidłowym postępowaniu z pacjentem urazowym pozostaje szybka ocena drożności dróg oddechowych na podstawie stwierdzenia czy pacjent rozmawia i logicznie odpowiada na pytania oraz towarzysząca jej adekwatna ocena jakości oddychania i krążenia. W tym rozdziale znane do tej pory określenie Rapid Sequence Intubation (RSI) dotyczące intubacji z zastosowaniem leków, oficjalnie zastąpiono określeniem Drug-Assisted Intubation.


ROZDZIAŁ III. WSTRZĄS

Wczesne rozpoznanie wstrząsu pozostaje jednym z aktualnych wyzwań w opiece nad pacjentem urazowym. Poprzednie wydania ATLS zawierały tabelę wskazującą korelację pomiędzy stopniem utraty krwi a zmianami w parametrach życiowych. Badania wykazały jednak, że wskazane zależności nie są do końca adekwatne. Uaktualniona tabelę zawierającą wiarygodne informacje umieszczono poniżej.

wstrząsW płynoterapii u pacjentów po urazie zaleca się podanie bolusa 1 litra płynu izotonicznego. Zbyt agresywna płynoterapia może utrudniać kontrolę krwawienia. Jedno z badań wykazało że stosowanie dużych ilości płynów (ponad 1,5 litra krystaloidu) w leczeniu pacjentów urazowych związane było ze zwiększoną śmiertelnością.

Podkreślono rolę wczesnego tamowania krwotoków w skutecznym leczeniu wstrząsu. Metodą podstawową opanowania krwotoku zewnętrznego pozostaje ucisk miejscowy ale uznano doświadczenia wojskowe w stosowaniu opasek uciskowych.  W opanowaniu krwawienia pomocny może być kwas traneksamowy podawany już na etapie opieki przedszpitalnej. W jednym z dużych badań wykazano zmniejszoną śmiertelność u pacjentów u których kwas traneksamowy został podany w ciągu 3 godzin od urazu. Zaleca się podanie 1g przedszpitalnie a następnie 1g w warunkach SOR.

Wczesne zastosowanie krwi oraz produktów krwiopochodnych w niewielkich dawkach jest wskazane u pacjentów z krwawieniem stopnia III i IV. Masywna transfuzja określana jest jako transfuzja ponad 10 jednostek krwi w ciągu 24 godzin lub ponad 4 jednostek w ciągu godziny. 


Ciąg dalszy tłumaczenia wytycznych ATLS 2018 wkrótce na naszym profilu fb: https://www.facebook.com/ratuj.edu/