zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

pierwsza pomoc

Publikacja: 22-08-2015 15:08

Anafilaksja nad wodą - na co każdy z nas powinien być przygotowany

Wypoczywając nad wodą jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw i to nie tylko tych związanych z brakiem umiejętności pływackich.  Eksperci kampanii "Przygotuj się na wstrząs!" informują że gwałtowne ochłodzenie organizmu może być niebezpieczne zarówno dla osób starszych jak i młodych. Może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca lub pojawienia się objawów charakterystycznych dla anafilaksji i wstrząsu. Wstrząs jest procesem który w bardzo krótkim czasie obejmuje kolejne komórki, tkanki, narządy i układy, co prowadzi do ciągłego pogarszania się stanu poszkodowanego, a ostatecznie do zatrzymania krążenia. 

Jak informują eksperci „Skok do zimnej wody może u niektórych osób spowodować degranulację komórek tucznych, czyli gwałtowne wyrzucenie z nich pęcherzyków zawierających histaminę i prostaglandyny. Powoduje to pojawienie się na skórze pokrzywki, może dojść do problemów z oddychaniem i duszności, a nawet do wstrząsu anafilaktycznego - powiedział alergolog.”

„Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak przypomina, że wstrząs anafilaktyczny jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia. - Świadomość tego, że może do niego doprowadzić nieodpowiednie przygotowanie przed wejściem do wody, jest kluczowa. Chcemy przeciwdziałać takim wypadkom i przekazywać tę wiedzę, ponieważ może ona komuś uratować życie - tłumaczy.”Odpowiednio szybkie rozpoznanie może uratować poszkodowanemu życie. Pamiętaj że anafilaksję mogą nad wodą wywołać również inne czynniki jak np. ukąszenia owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła). Osoby które są zagrożone podwyższonym ryzykiem idiopatycznej anafilaksji mogą zostać wyposażone przez lekarza w specjalną ampułkostrzykawkę z adrenaliną do samodzielnej iniekcji. Pamiętaj że anafilaksja rozwija się nagle (zwykle w ciągu kilku minut) z szybko narastającymi, zagrażającymi życiu objawami niedrożności dróg oddechowych i/lub niewydolności oddechowej i/lub krążenia, zwykle z towarzyszącymi zmianami skórnymi i zmianami błon śluzowych.


W przypadku podejrzenia wstrząsu u poszkodowanego należy podjąć działania:

- upewnij się że Ty i poszkodowany jesteście bezpieczni. Sprawdź reakcję poszkodowanego delikatnie potrząsając za ramiona i głośno pytając „czy wszystko w porządku”.

- zapewnij drożności dróg oddechowych i oceń czy poszkodowany prawidłowo oddycha. Jeżeli NIE oddycha rozpocznij resuscytację.

- Prawidłowo oddychającym poszkodowanym należy podać możliwie największe stężenie tlenu, używając maski z rezerwuarem – wykonają to ratownicy WOPR o ile będą dysponować zestawem ratowniczym z tlenem.

- Zwróć uwagę na występujące objawy. Jak informują eksperci mogą to być: „objawy skórne w postaci pokrzywki i świądu skóry, duszność, problemy z oddychaniem, jak również z zaburzenia ze strony układu krążenia, przyspieszona akcja serca, zasłabnięcie lub utrata przytomności.

- Jeżeli stwierdzisz niepokojące objawy niezwłocznie powiadom znajdującego się na plaży ratownika WOPR i/lub wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego. Podaj dyspozytorowi w uporządkowany i spokojny sposób objawy i dokładną lokalizację miejsca zdarzenia. Zastosuj się do jego poleceń. Wyślij jedną osobę na drogę by wskazała jadącemu zespołowo ratownictwa medycznego miejsce zdarzenia i najlepszy do niego dojazd.

- Wszyscy pacjenci powinni zostać ułożeni w wygodnej pozycji. Pacjenci z zaburzeniami drożności dróg oddechowych i trudnościami w oddychaniu mogą preferować pozycję siedzącą, w której łatwiej się oddycha. Płaskie ułożenie z uniesieniem lub bez uniesienia kończyn dolnych jest korzystne u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi (problemy krążeniowe).

- Zadbaj o komfort termiczny pacjenta.

- Regularnie powtarzaj ocenę stanu poszkodowanego i reaguj odpowiednio na jego zmiany.

- Żadne wiadomości nie zastąpią praktycznej wiedzy i ćwiczeń. Co najmniej raz na 3 lata przejdź praktyczny kurs pierwszej pomocy żebyś wiedział dokładnie jak działać w podobnych sytuacjach.

Link do informacji prasowych: materiał tvn