Powrót do podstrony kursy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 25 h wykładów 41 h ćwiczeń
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – adresowany jest do osób pragnących zdobyć uprawnienia „ratownika” w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czyli uprawnia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Realizowany jest przez instruktorów którzy prócz doświadczenia wynikającego z codziennej pracy w systemie ratownictwa medycznego posiadają również kwalifikacje instruktorskie certyfikowanych kursów międzynarodowych, prowadzą zajęcia w ramach uczelni wyższych i są autorami publikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tym samym kurs jest najlepszym pod względem jakości nauczania kursem KPP w Polsce.
Zapisz się