Powrót do podstrony kursy

Kurs doskonalący z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 14 h
Kurs doskonalący z zakresu KPP
Kurs doskonalący z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i realizujących obowiązek aktualizacji wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Ratownicy zobowiązani są bowiem do ciągłego doskonalenia umiejętności poprzez udział w innych formach doskonalenia zawodowego zawierającego elementy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w szczególności do udziału w kursach doskonalących i seminariach.
Zapisz się