Powrót do podstrony kursy

Seminarium przygotowujące do recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 8 h
Seminarium z zakresu KPP
Seminarium przygotowujące do recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przygotowujących się do recertyfikacji. Umożliwia kursantom aktualizację wiedzy i praktyczne przygotowanie z zakresu objętego egzaminem recertyfikacyjnym.
Zapisz się