Powrót do podstrony kursy

System e-learningowy kwalifikowana pierwsza pomoc dla straży pożarnej
Czas: -
Jak w wielu dziedzinach, tak i w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy niezastąpione są tradycyjne metody nauczania. Udowodniono jednak, że wzbogacenie form tradycyjnych odpowiednio dopracowanym szkoleniem e-learninogwym w znacznym stopniu wpływa na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności użytkowników uczestniczących w szkoleniu.

Połączenie takie zostało określone mianem blended - learningu i z powodzeniem jest wykorzystywane za granicą we wszystkich instytucjach w których konieczne jest utrzymanie wysokiej jakości szkolenia (paramedycy, lekarze itp.). Co istotne, połączenie technik tradycyjnych i e-learningowych umożliwia podniesienie jakości szkolenia z jednoczesną redukcją jego kosztów.

Wdrożenie systemu iMedic jest najtańszą ale również najskuteczniejszą formą realizacji nałożonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej (rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy) obowiązku samokształcenia i innych form doskonalenia zawodowego zawierającego elementy szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Informacje: www.imedic.pl
Zapisz się