Powrót do podstrony kursy

Stany zagrożenia życia - postępowanie wewnątrzszpitalne
Czas: 1 dzień

Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED) w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy pracujących na szpitalnych oddziałach oraz w ośrodkach zdrowia, gdzie postępowanie nie wymaga aż tak zaawansowanego postępowania jak w przypadku ALS.

Zapisz się