Powrót do podstrony kursy

Pierwsza pomoc dla jednostek odpowiadających za ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego
Czas: 6 - 20 h
Pierwsza pomoc w jednostkach bezpieczeństwa publicznego
Kurs przeznaczony dla osób podejmujących interwencje dotyczące zakłócenia bezpieczeństwa publicznego. Przygotowuje funkcjonariuszy do udzielania pomocy w trakcie prowadzonych działań operacyjnych oraz wykonywania zadań służbowych zarówno w warunkach bezpiecznych jak i w warunkach taktycznych. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskują wiedzę na temat metod postępowania i oceny poszkodowanego zarówno w środowisku bezpiecznym jak i taktycznym, technik tamowania krwotoków, postępowaniu w obrażeniach klatki piersiowej, brzucha, kończyn oraz wybranych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego z którymi mają do czynienia funkcjonariusze w trakcie interwencji – zaburzenia psychiczne, drgawki, zatrucia (alkohol, narkotyki, inne substancje).
Zakres kursu regulowany jest przez przepisy prawa i wynosi odpowiednio dla:
Ochrony osób i mienia - 6 h
Policji, straży gminnych minimum - 20 h

Zapisz się