Powrót do podstrony kursy

Ratownik pola walki
Czas: 20 h

Program kursu oraz czas jego trwania zależny jest od typu formacji mundurowej i postawionych przed nią zadań. Kurs przeprowadza się w oparciu o standard TCCC oraz wskazany podręcznik. W trakcie kursu poruszana jest między innymi problematyka postępowania z ranami postrzałowymi, postępowania w obrażeniach ciała, wstrząsu, amputacji. Omawiane są procedury Medevac/Casevac, sposoby ewakuacji manualnej, ubezpieczenie w manualnych sposobach ewakuacji, ratownicze metody odzyskiwania personelu w warunkach pokoju, pakiety indywidualne operatorów, wyposażenie medyczne rekomendowane w działaniach bojowych. Dla służb mundurowych kurs przeprowadza się w pełnym etatowym oporządzeniu z wykorzystaniem środków pozoracji. Kurs prowadzony jest między innymi wspólnie z instruktorami Dowództwa Wojsk Specjalnych i instruktorami SPAP z Wrocławia. 

Zapisz się