Powrót do podstrony kursy

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Czas: 31 h

Jeżeli cenisz sobie kursy przygotowane prze profesjonalnych, certyfikowanych instruktorów i ważna jest dla Ciebie bardzo dobra atmosfera szkolenia to zapraszamy na Kursy Doskonalące Ratowników Medycznych przygotowane przez ratuj.edu.pl. Skontaktuj się z nami a wskażemy grupę do której mógł byś dołączyć w twoim województwie bądź zorganizujemy kurs dla Ciebie i twoich znajomych z pracy w twoim miejscu zamieszkania. 

Realizowane przez nas obowiązkowe kursy doskonalące dla ratowników medycznych mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. Prowadzone są według programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia i kończą się egzaminem po którym uczestnicy uzyskują certyfikat uczestnictwa i wpis 120 punktów edukacyjnych do karty doskonalenia zawodowego. Szkolenie obejmuje między innymi tematykę resuscytacji krążeniowo-oddechowej wedle aktualnych wytycznych ERC, postępowania z pacjentem z obrażeniami ciała, organizacji systemu ratownictwa medycznego oraz wielu innych wymaganych przepisami tematów z zakresu ratownictwa medycznego. Kurs realizowany może być w miejscu pracy bądź zamieszkania odbiorców co redukuje łączny koszt odbycia takiego kursu a jego cena zależna jest od liczby uczestników.

Zapisz się