Powrót do podstrony kursy

Ratownictwo Taktyczne
Czas: -
Ratownictwo Taktyczne
Według badań przeprowadzonych przez US Army w tracie prowadzonej operacji w Iraku i Afganistanie, najczęstszą przyczyną zgonu był kolejno: masywny krwotok (38%), uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (33%) i obrażenia powybuchowe (blast injuries) (16%).  53% zgonów potencjalnie możliwych do uniknięcia związanych było z brakiem właściwego wyposażenia oraz poziomu udzielanej pomocy. Wyniki tych badań to przykład w jaki sposób szkolenie i właściwa organizacja pomocy wpływają na śmiertelność pola walki. Sposobem redukcji liczby zgonów jest wprowadzanie zaleceń dotyczących udzielania pomocy w środowisku taktycznym w tym standardu Tactical Combat Casualty Care. Oferujemy Państwu profesjonalne kursy przygotowujące do udzielania pomocy w warunkach taktycznych we wszystkich trzech fazach działania: Care Undre Fire, Tactical Field Care oraz Tactical Evacuation.  Program kursu oraz czas jego trwania zależny jest od typu formacji mundurowej i postawionych przed nią zadań. Kurs przeprowadza się w oparciu o standard TCCC oraz wskazany podręcznik. W trakcie kursu poruszana jest między innymi problematyka postępowania z ranami postrzałowymi, postępowania w obrażeniach ciała, wstrząsu, amputacji. Omawiane są procedury Medevac/Casevac, sposoby ewakuacji manualnej, ubezpieczenie w manualnych sposobach ewakuacji, ratownicze metody odzyskiwania personelu w warunkach pokoju, pakiety indywidualne operatorów, wyposażenie medyczne rekomendowane w działaniach bojowych. 
Zapisz się