Powrót do podstrony kursy

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
Czas: 1 dzień

Kurs adresowany jest do lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych. Jego celem jest przygotowanie personelu gabinetów stomatologicznych na najczęściej występujące stany nagłe. Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje:

- ocenę stanu pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przeprowadzanego zgodnie z uniwersalnym schematem badania ABCDE,

- najczęściej występujące stany nagłe w gabinecie stomatologicznym (omdlenie, hipoglikemia, anafilaksja, psychogenny zespól hiperwentylacji itd.),

-  udrożnienie dróg oddechowych metodami bezprzyżądowymi i przyżądowymi w tym z wykorzystaniem przyrządów nadgłośniowych

- prowadzenia wentylacji z użyciem tlenu za pomocą maski twarzowej (pocket mask) oraz maski twarzowej i worka samorozprężalnego

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

- algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS)

- inne tematy zgodnie z życzeniem kursantów      

Lekarze dentyści stosujący w swoich gabinetach jakąkolwiek formę sedacji (wziewna/głęboka/znieczulenie ogólne) powinni posiadać pełną wiedzę dotyczącą zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS) Europejskiej Rady Resuscytacji.

Pozostały personel gabinetu powinien być przeszkolony z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz wspomnianych stanów nagłych.

Zapisz się