Powrót do podstrony kursy

Stany nagłe w praktyce podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Czas: 1 dzień
Najczęściej występujące stany nagłe wymagają szybkiego rozpoznania i podjęcia decyzji dotyczącej leczenia.  Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje między innymi:
- rozpoznanie najczęściej występujących stanów nagłych

- ocenę stanu pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przeprowadzanego zgodnie z uniwersalnym schematem badania ABCDE,

- najczęściej występujące stany nagłego zagrożenia zdrowotnego,

-  udrożnienie dróg oddechowych metodami bezprzyżądowymi i przyżądowymi w tym z wykorzystaniem przyrządów nadgłośniowych

- prowadzenia wentylacji z użyciem tlenu za pomocą maski twarzowej (pocket mask) oraz maski twarzowej i worka samorozprężalnego

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

- inne tematy zgodnie z sugestiami organizatora kursu      

Zapisz się