Powrót do podstrony kursy

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – intensywny kurs jednodniowy
Czas: 1 dzień

Kurs adresowany jest do lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych. Jego celem jest przygotowanie personelu gabinetów stomatologicznych na najczęściej występujące stany nagłe. Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje:

- ocenę stanu pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przeprowadzanego zgodnie z uniwersalnym schematem badania ABCDE,

- najczęściej występujące stany nagłe w gabinecie stomatologicznym (omdlenie, hipoglikemia, anafilaksja, psychogenny zespól hiperwentylacji itd.),

-  udrożnienie dróg oddechowych metodami bezprzyżądowymi i przyżądowymi w tym z wykorzystaniem przyrządów nadgłośniowych

- prowadzenia wentylacji z użyciem tlenu za pomocą maski twarzowej (pocket mask) oraz maski twarzowej i worka samorozprężalnego

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

- inne najczęściej występujące w praktyce lekarza dentysty stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

Skontaktuj się z nami a prześlemy szczegółowe informacje na temat szkolenia.

Zapisz się