Powrót do podstrony kursy

Kurs EPLS (European Pediatric Life Support)
Czas: 3 dni

Adresaci kursu to Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne. Program kursu i omawiane zagadnienia odpowiadają kursom PALS i APLS.

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Test wstępny - jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów i ich przygotowanie do kursu.

Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Składają się na niego: wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do siedmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Zapisz się