Powrót do podstrony kursy

Kurs z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS/AED (instruktorski)
Czas: 2 dni
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS/AED - kurs Europejskiej Rady Resuscytacji

Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego przeznaczone jest dla osób bez przeszkolenia medycznego. Szkolenie certyfikuje Europejska Rada Resuscytacji a wystawiony certyfikat obowiązuje na całym świecie. Dodatkowo w trakcie dwóch dni kursu istnieje możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich co jest szczególnie ważne dla osób zajmujących się dydaktyką resuscytacji krążeniowo -oddechowej. 

Tematyka pierwszego dnia szkolenia poświęcona jest podstawowym zabiegom ratującym życie - BLS (Basic Life Suport). W trakcie jego trwania omawiana jest:

1. Problematyka rozpoznania poszkodowanego w stanie zagrożenia życia
2. Technika zastępczej wentylacji z użyciem maski twarzowej i chusty twarzowej
3. Technika uciskania klatki piersiowej 
4. Kwestia postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych 
5. Technika ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej 
6. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego. 

Druga część kursu poświęcona jest doskonaleniu nabytych umiejętności oraz technikom nauczania osób dorosłych.
Zapisz się