Powrót do podstrony kursy

Kurs "Bezpieczna Firma"
Czas: 6 - 10 h
Bezpieczna firma - kompleksowa oferta dla firm

Około 70% wypadków w pracy zdarza się w sektorze prywatnym. Statystyki nie obejmują innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego które również spotykają zatrudnione w przedsiębiorstwach osoby. Każda z takich sytuacji  naraża pracodawców na kontrole i ich konsekwencje. 

W ramach projektu bezpieczna firma przygotowujemy kompleksową ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji. Zawiera się w niej szkolenie uwzględniające specyfikę pracy i występujące zagrożenia. Pracownicy odbywają kurs pierwszej pomocy. W rozszerzonym zakresie przeszkolone zostają osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy  zobowiązane do udzielania pierwszej pomocy przepisami kodeksu pracy. Opracowany zostaje wymagany prawem system dotyczący udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wyposażenia apteczki oraz miejsc udzielania pierwszej pomocy. Po wdrożeniu instytucja uzyskuje certyfikat „Bezpieczna firma” a osoby wskazane do udzielania pierwszej pomocy otrzymują stosowne certyfikaty zgodne z ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Zapisz się