Kursy

Dynamiczny rozwój ratownictwa medycznego uświadomił nam że to nie specjalistyczne procedury medyczne ratują poszkodowanych w najbardziej dramatycznych zdarzeniach. Jak powiedział płk. Nicolasa Senna „ten daje szansę na uratowanie, kto pierwszy zakłada opatrunek”. Lata badań pokazały bowiem że to świadkowie zdarzenia są najistotniejszym ogniwem łańcucha przeżycia a życie ludzkie zależy od pierwszej osoby która prawidłowo i odpowiednio wcześnie rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a następnie natychmiast wdroży właściwe postępowanie. Dlatego tak ważne jest aby na ten najtrudniejszy sprawdzian w życiu jakim jest kontakt z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przygotowali Państwa profesjonaliści. Właśnie dlatego wszystkie nasze kursy prowadzone są przez praktyków doświadczonych zarówno w zakresie ratownictwa medycznego jak i dydaktyki.
Członkowie taki służb jak straż pożarna lub policja często, jako pierwsi mają kontakt z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i muszą podjąć działania mogące przesądzić o życiu lub śmierci poszkodowanego. Nierzadko działają oni w trudniejszych warunkach niż ratownicy medyczni czy lekarze systemu. Trudności te wynikają zarówno z okoliczności działania (często w miejscach niedostępnych dla zespołu ratownictwa medycznego), braku wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jak i z braku doświadczenia płynącego z codziennego kontaktu z pacjentem. Dlatego tak istotne jest właściwe ich szkolenie realizowane przez doświadczonych instruktorów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą kursów które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających kursantów.
Kursy na poziomie zaawansowanym są przeznaczone dla pracowników systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Adresowane są do ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy wykonujących zawód zarówno w fazie przedszpitalnej jak i szpitalnej ratownictwa medycznego. Prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i na profesjonalnym sprzęcie, co bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość szkoleń. Kursy prowadzimy zarówno w języku polskim jak i angielskim, a wydawane certyfikaty ważne są na całym świecie. Podstawą oferty są kursy Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, jednak organizujemy również kursy niecertyfikowane, dostosowane do potrzeb klienta. Jeśli interesuje cię kurs lub seminarium spoza oferty, skontaktuj się z nami.
Według badań 57% lekarzy dentystów miało styczność z trzema stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego rocznie a 36% z liczbą większą niż 10 incydentów. Najczęściej do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta dochodziło po podaniu leków miejscowo znieczulających lub w trakcie wykonywania procedur zabiegowych. W większości sytuacji (62.7%) podejmujący działania personel gabinetów opierał się na własnym sprzęcie i decyzjach. Kursy przygotowują do szybkiego rozpoznania i natychmiastowego leczenia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego przez personel gabinetów. W trakcie ich trwania prócz zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej ułatwiającej wdrożenie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

Rozwiń wszystkie

Zwiń wszystkie

Kurs z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS/AED (instruktorski)
Czas: 2 dni

Certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, przeznaczone dla osób bez przeszkolenia medycznego.

Czytaj więcej
Kurs "Bezpieczna Firma"
Czas: 6 - 10 h

Kompleksowa usługa szkoleniowo-konsultingowa dzięki której Państwa firma spełni narzucone przepisami prawa wymagania dotyczące pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy a zatrudnieni pracownicy zostaną przygotowani do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej
Kurs "Bezpieczna Szkoła"
Czas: 6 - 12 h

Kompleksowa usługa szkoleniowo-konsultingowa przeznaczona dla różnego rodzaju placówek oświatowych. Dzięki niej placówka spełni narzucone przepisami prawa wymagania dotyczące pierwszej pomocy i bezpieczeństwa a zatrudnieni nauczyciele zostaną przygotowani do właściwego reagowania w najczęściej spotykanych w ich pracy stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czytaj więcej
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 25 h wykładów 41 h ćwiczeń

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy adresowany jest do osób pragnących zdobyc uprawnienia „ratownika” w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czyli uprawnia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czytaj więcej
Kurs doskonalący z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 14 h

Kurs doskonalący z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i realizujących obowiązek aktualizacji wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
Seminarium przygotowujące do recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Czas: 8 h

Seminarium przygotowujące do recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przygotowujących się do recertyfikacji.

Czytaj więcej
System e-learningowy kwalifikowana pierwsza pomoc dla straży pożarnej
Czas: -

iMedic kurs e-learningowy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Umożliwia realizację obowiązku ciągłego doskonalenia umiejętności poprzez udział w innych formach doskonalenia zawodowego zawierającego elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Odbycie e-learningu jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2008 roku i jest rekomendowane przez KG i KW PSP.

Czytaj więcej
Twój kurs pierwszej pomocy
Czas: - h

Nie znalazłeś szkolenia które ci odpowiada? Jesteśmy elastyczni. Napisz do nas jakie są Twoje oczekiwania, a my postaramy się dopasować zakres kursu do Twoich potrzeb.

Czytaj więcej
Kurs ALS (Advanced Life Support)
Czas: 3 dni

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Czytaj więcej
Kurs EPLS (European Pediatric Life Support)
Czas: 3 dni

Adresaci kursu to Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne. Program kursu i omawiane zagadnienia odpowiadają kursom PALS i APLS.

Czytaj więcej
Stany zagrożenia życia - postępowanie wewnątrzszpitalne
Czas: 1 dzień

Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED) w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego.

Czytaj więcej
Pierwsza pomoc dla jednostek odpowiadających za ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego
Czas: 6 - 20 h

Kurs przeznaczony jest dla osób podejmujących interwencje dotyczące zakłócenia bezpieczeństwa publicznego. Przygotowuje funkcjonariuszy do udzielania pomocy w trakcie prowadzonych działań operacyjnych oraz wykonywania zadań służbowych zarówno w warunkach bezpiecznych jak i w warunkach taktycznych.

Czytaj więcej
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Czas: 31 h

Obowiązkowy kurs doskonalący dla ratowników medycznych ma na celu aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. Kurs zakończony jest egzaminem po którym uczestnicy uzyskują certyfikat uczestnictwa i wpis 120 punktów edukacyjnych wpisywanych do karty przebiegu doskonalenia zawodowego.

Czytaj więcej
Seminarium
Czas: >5 h

Seminarium jest formą doskonalenia zawodowego nie krótszą niż 5 godzin zajęć edukacyjnych. Uczestnictwo ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzę z wybranych obszarów ratownictwa medycznego a osoby w nich uczestniczące otrzymują punkty wpisywane do karty przebiegu doskonalenia zawodowego.

Czytaj więcej
Ratownictwo Taktyczne
Czas: -

Każdego dnia służby żołnierze lub funkcjonariusze innych służb mundurowych, mogą być narażeni na działanie w warunkach środowiska taktycznego. Kluczowym elementem szkolenia jest przygotowanie ich do właściwego udzielenia pomocy podczas prowadzonych działań bojowych, operacyjnych czy wykonywania zadań służbowych.

Czytaj więcej
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – kurs dwudniowy
Czas: 2 dni

Kompleksowy, dwudniowy kurs przygotowujący do szybkiego rozpoznania i natychmiastowego leczenia stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego przez personel gabinetów stomatologicznych. W trakcie kursu prócz zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej.

Czytaj więcej
Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – intensywny kurs jednodniowy
Czas: 1 dzień

Jednodniowy, podstawowy kurs przygotowujący do szybkiego rozpoznania i natychmiastowego leczenia najczęstszych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego przez personel gabinetów stomatologicznych. W trakcie kursu prócz zajęć teoretycznych realizowane są warsztaty oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej.

Czytaj więcej
Kurs ALS (Advanced Life Support)
Czas: 3 dni

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Czytaj więcej
Kurs EPLS (European Pediatric Life Support)
Czas: 3 dni

Adresaci kursu to Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne. Program kursu i omawiane zagadnienia odpowiadają kursom PALS i APLS.

Czytaj więcej