Ratuj.edu.pl - Pierwsza pomoc, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Ratownictwo medyczne

Publikacja - Powrót do podstrony Publikacje

Publikacja: 23-11-2020 15:11

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Książka "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" jest naszą bestsellerową publikacją opracowaną wraz z Wydawnictwem Lekarskim PZWL. Przygotowując niniejszą publikację, bazowaliśmy na aktualnych badaniach naukowych, które jak się okazuje, coraz częściej obalają krążące w środowisku „dogmaty” i „mity”. Celem nadrzędnym publikacji było zrealizowanie jednego z zaleceń WHO Europe w sprawie organizacji O-H-EMS (out-of-hospital emergency medical services) polegającego na wprowadzenie jednolitej podstawy programu nauczania pierwszej pomocy we wszystkich służbach ratowniczych takich jak GOPR, WOPR, wojsko, straż lub policja. Postępowanie z poszkodowanym w oparciu o zalecenia kwalifikowanej pierwszej pomocy jest bowiem podobne dla każdej ze służb współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zmienia się jedynie dobór czynności w zależności od środowiska, w jakim przyjdzie działać ratownikowi lub obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków. Stąd ratownicy straży pożarnej powinni być zaznajomieni z doświadczeniami i taktyką działania ratowników w wojsku. Z kolei wojskowi ratownicy powinni znać zasady udzielania pomocy nie tylko w środowisku bojowym ale także w środowisku bezpiecznym. Będą oni bowiem udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy także w warunkach bezpiecznych w tym współpracując z cywilnymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach masowych. Jest to pierwsze oraz tak szczegółowe i spójne opracowanie dotyczące kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Kluczowe tematy zostały opracowane przez cenione autorytety, a autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy pracujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Są to między innymi przedstawiciele: Wojskowego Instytutu Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Inspektoratu Służby Zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz uczelni prowadzących kierunek ratownictwo medyczne. Odbiorcami książki są przedstawiciele wszystkich służb mających obowiązek udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (straż pożarna, policja, służba więzienna, wojsko itd.), studenci ratownictwa medycznego, uczniowie szkół profilowanych, nauczyciele oraz ratownicy ochotnicy zrzeszeni w ramach organizacji społecznych (PCK, WOŚP). Książka dostępna pod adresem: https://pzwl.pl/Kwalifikowana-pierwsza-pomoc,4911791,p.html