Publikacje

Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym
Publikacja: 2020-11-23 16:10:45

Publikacja "Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym" powstała w odpowiedzi na oczekiwania lekarzy dentystów zgłaszających coraz częstsze incydenty nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjentów u których realizują leczenie. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) gabinet stomatologiczny powinien być miejscem wstępnego leczenia pacjentów, u których wystąpił stan zagrożenia życia, a lekarz

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
Publikacja: 2020-11-23 15:55:41

Książka "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" jest naszą bestsellerową publikacją opracowaną wraz z Wydawnictwem Lekarskim PZWL. Przygotowując niniejszą publikację, bazowaliśmy na aktualnych badaniach naukowych, które jak się okazuje, coraz częściej obalają krążące w środowisku „dogmaty” i „mity”. Celem nadrzędnym publikacji było zrealizowanie jednego z zaleceń WHO Europe w sprawie organizacji O-H-EMS (out-of-hospital emer

Leczenie antyagregacyjne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym — zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego
Publikacja: 2017-12-12 22:45:13

Treści naszego szkolenia e-learningowego dotyczącego Ostrych Zespołów Wieńcowych zostały skonsultowane ze specjalistami i oparte na bardzo ważnym, aktualnym (opublikowanym w 2017 roku), chodź mało znanym w środowisku dokumencie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: „Leczenie antyagregacyjne u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym — zalecenia dla zespołów ratownictwa medycznego”. Dla wszystkich którzy chcą przebrnąć prze

Ostre zapalenie krtani u dzieci w praktyce ratownika medycznego
Publikacja: 2017-09-26 09:15:52

Okres jesienno-zimowy to czas interwencji w których w gronie dzieci przeważają wezwania do duszności. O tym jak odróżnić zapalenie nagłośni od podgłośniowego zaplenia krtani i innych stanów nagłych, których pacjentów transportować do szpitala oraz jakie wdrożyć postępowanie pomoże wam artykuł na ratunek opracowany przez instruktorów z którymi współpracuje ratuj.edu.pl Cały artykuł dostępny jest na stronie Na Ratunek

Uwagi Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 14.10.2016 roku
Publikacja: 2016-11-26 13:44:23

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.10.2016 (SOR.450.1.17.2016TM) w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego przeanalizowało istniejące badania, wskazując możliwe kierunki zmian zawartych w projekcie. W opinii FRRM dalsza debata powinna dotyczyć: wprowadzenia właściwie określonego maksymalnego parametru czasu dotarcia na podstawie kt

Karta Indywidualna Ratownika Medycznego
Publikacja: 2016-05-18 08:54:44

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2015 wprowadziła szereg zmian dotyczących zawodu ratownika medycznego. Jedną z najważniejszych było umożliwienie ratownikom udzielania świadczeń innych niż medyczne czynności ratunkowe. Świadczenia wykonywane poza Systemem określono po prostu jako świadczenia zdrowotne, a ich zakres został uregulowany stosownym rozporządzeniem (które już niedługo będzie przedmiotem osobn