Wydarzenie - Powrót do podstrony Wydarzenia

Odbędzie się: 15-12-2017 09:12, Zakończy się: 16-12-2017 16:12

15 lat Implementacji Wytycznych Resuscytacji w Polsce - kongres PRC

W tym roku przypada 15 rocznica powstania Polskiej Rada Resuscytacji, a także mijają 2 lata od publikacji Wytycznych Resuscytacji 2015. Z tej okazji Polska Rada Resuscytacji organizuje w Krakowie w dniach 15 i 16 grudnia 2017 roku VII Kongres pod hasłem “15 lat Implementacji Wytycznych Resuscytacji w Polsce”. Kongres ten będzie podsumowaniem wdrażania Wytycznych resuscytacji w praktyce, ale także okazją do nakreślenia dalszego rozwoju tej dziedziny medycyny.

Wstępna tematyka dwudniowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji obejmie najważniejsze w implementacji Wytycznych zagadnienia z uwzględnieniem nowych tematów, takich jak:

• Aktualne możliwości szybkiego rozpoznania ryzyka i miejsca wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, natychmiastowej prewencji oraz interwencji z wykorzystaniem biosensorycznych systemów monitorowania czynności życiowych i lokalizacji zdarzenia poprzez GPS (global positioning system)

• Powszechną edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy zgodnie z zasadą interakcji z dyspozytorem medycznym w oparciu o zasadę “to system ratuje życie” (it takes a system to safe a life)

• Rozpowszechnienie publicznego dostępu do AED i sposobów dostarczania nowoczesnych defibrylatorów z analizą fali migotania (waveform analysis-guided defibrillation) z wykorzystaniem technologii dronów włącznie

• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, w tym farmakoterapia w oparciu o odpowiedź hemodynamiczną (goal- directed resuscitation) z wykorzystaniem ciśnienia rozkurczowego w aorcie i ultrasonografii, nowoczesnych metod mechanicznego uciskania klatki piersiowej i pozaustrojowych technik resuscytacji (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation - eCPR)

• Leczenie przyczynowe po przywróceniu spontanicznego krążenia w oparciu o szybką i nowoczesną diagnostykę kardiologiczną włącznie oraz kontrolę temperatury (ultrafast cooling), neuroprotekcję a także rokowanie neurologiczne umożliwiające prewencję nagłego zatrzymania krążenia oraz unikanie terapii daremnej (to prevent the cardiac arrest or make do not attempt CPR decision).

Pod adresem www.prc.krakow.pl/abstrakty.html Istnieje możliwość przesyłanie doniesień i streszczeń prac naukowych, które po kwalifikacji przez Komitet Naukowy Kongresu będą mogły być zaprezentowane w czasie obrad

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu oraz możliwość zgłoszenia udziału na stronie www organizatora: http://www.kongres.prc.krakow.pl/

Zapisz się